Tillsammans får vi rätt saker att hända

Vi säkrar verksamheters och platsers framtida potential. Det kan handla om att hitta nya användningsområden för våningsplanet eller att skapa en dynamisk och hållbar stadsdel som möter samhällets krav på trygghet, service och kommunikationer. Vår leverans är kvalitativt stöd – genom rådgivning och konkretisering fram till färdigt resultat. Står du i idéfasen eller vill du optimera en redan rullande yta? Välkommen!

LÄS MER
LÄS MER
LÄS MER

Träffa rätt med 3 tydliga erbjudanden!

Du är i goda händer oavsett projektets omfattning och var i processen du befinner dig. Samskapande, som bygger på vår kunskap om samhälls- och handelsutveckling och din kompetens och kunskap om platsen, är våra framgångsfaktorer.

OM OSS

LÄS MER

PROJEKT

LÄS MER

NYA KÖPBETEENDEN:

Butik både off
och online

Kundens handelsmönster förändras, det ska vara snabbt och enkelt. Den digitala tekniken skapar nya möjligheter och e-handeln ökar. Vi på NCM har spetskompetens inom digital transformation och handel, och kan hjälpa dig genom utbildningar och föredrag, strategistöd och rådgivning samt omvärldsanalys och scenarieanalys.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Kvalitativt stöd och rådgivning,
var du än befinner dig.

NCM ger dig komplett kommersiell rådgivning. Utifrån platsanalys och potentialbedömning skapas en tydlig långsiktig plan. Med en handelsanalys säkerställer vi att rätt hyresgäster finns i fastigheten. Vi kan även bistå med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Faktabaserad analys. Vi kan hjälpa dig hela vägen från kommersiell rådgivning till en långsiktig lösning som vilar på analys av platsen och en bedömning av dess potential. Läs mer här.

Genom strategiskt stöd skapar vi ett konkret beslutsunderlag med vision och business case. Även här bistår vi med kommersiell rådgivning, platsutvecklingsanalys och potentialbedömning. Allt ska landa i en tydlig plan för en långsiktig lösning. Läs mer här.

NCM gör en platsutvecklingsanalys och potentialbedömning. Vi levererar en tydlig plan för en långsiktig lösning, inklusive en handelsanalys som ser till att du har rätt hyresgäster. Om du vill kan vi även bistå med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Vi har hjälpen – från strategiskt stöd till konkret avlastning för att få det att hända! Läs mer här.

Faktabaserad analys och bistånd med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Kommersiell rådgivning och faktabaserad analys. Även här görs en platsutvecklingsanalys potentialbedömning leder fram till en tydlig plan för en långsiktig lösning. Läs mer här.

LADDA NER

Läs mer om oss

På Linkedin hittar du mer information om oss. Vi lägger kontinuerligt ut nyheter och projekt att ta del av. Välkommen att följa oss!

FÖLJ OSS HÄR