FASTIGHETSUTVECKLING

Omvärldens påverkan

Omvärldens påverkan från tid till annan är en av de starkaste faktorerna som påverkar en fastighets möjlighet till utveckling och framtida värdeskapande. Som strategiska rådgivare inom fastighetsutveckling ser vi det som självklart att ta fram välgrundade omvärldsanalyser. Det är lätt att förblindas av en fastighets goda läge och organisationens framgång i tidigare projekt. Världen snurrar dock allt snabbare och det som fungerade igår kanske inte alls är receptet för framgång framöver. Vi ser en grundlig omvärldsanalys som en avgörande ingrediens i våra förslag och beslutsunderlag.

Omvärldsfaktorer har fått allt större påverkan på fastigheters utveckling och möjligheter på senare tid. Detta gäller inte minst de effekter som digitaliseringen kan ha på olika typer av fastigheter. Arbetssätten på kontor och vårt beteende när vi handlar är effekter av den pågående digitaliseringen som redan har fått långtgående effekter på hur vi nyttjar dessa typer av fastigheter. Den pandemi som har drabbat oss under 2020-2021 har påskyndat utvecklingen, med stora konsekvenser för hur vi bor, rör oss, arbetar och reser. Effekterna på bostäder, hotell, kontor och handelsfastigheter mm har blivit påtagliga. Framtidens mobilitet, globaliseringens påverkan, hållbarhet och klimathot är några andra trender som påverkar all fastighetsutveckling. Hos oss på NCM möter du en expertgrupp av rådgivare med mycket stor bredd av spetskompetenser som ständigt utvecklas med hänsyn till förändringar i vår omvärld.

Våra omvärldsanalyser i kombination med platsspecifika förutsättningar ger oss en god grund. I nära samarbete med våra uppdragsgivare tar vi fram underlag för att kunna göra väl underbyggda strategiska vägval och förslag till beslut för utvecklingen av en aktuell fastighet eller plats.

Att skapa platser där människor vill befinna sig är ingen magi. Det är snarare en process med tydliga steg. Genom att vi samlar in relevanta fakta via vårt evidensbaserade arbetssätt kan vi hjälpa er genom hela processen. Vi tänker systematiskt, genomför undersökningar, gör dataanalyser, tar fram olika scenarios baserat på olika faktorer i vår omvärld som har påverkan. Allt i syfte att verkligen förstå hur platsens och fastighetens förutsättningar och möjligheter kan omsättas på ett robust sätt i en föränderlig värld. 

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

VÅRT ERBJUDANDE INOM FASTIGHETSUTVECKLING

PROJEKT FALAN GALLERIAN, FALUN:

Så förvandlades änden av staden till början

Trots en ganska vag profil bedömdes gallerian genom sitt läge ha en stor utvecklingspotential. NCM Development deltog i arbetet med att ta fram ett vinnande koncept. Läs mer här.