FASTIGHETSUTVECKLING

Fastighetens utveckling

En fastighets utveckling påverkas av omvärlden och fastighetsägarens förutsättningar och möjligheter. Det är ganska självklart. Grunden i själva fastighetsutvecklingen är dock objektets egna förutsättningar. Det är därför som vi börjar varje projekt med en grundlig analys av fastigheten, platsen och potentialen framåt.

NCM startade på 1970-talet, vilket gör att vi har mer än 50 års erfarenhet av framgångsrik fastighetsutveckling. Under denna tid har vi hunnit med att utveckla många fastigheter och platser. Vi var länge fokuserade på handel och har byggt upp en lång erfarenhet och kunskap om hur fastigheter kan utvecklas utifrån handelns förutsättningar. Idag är verkligheten betydligt mer mångfacetterad. Handel och konsumtion är under stor omstöpning. Förutsättningarna för kontoret ser väldigt annorlunda ut efter pandemin. Våra bostäder påverkas och synen på var och hur stort vi vill bo har förändrats bara på några år. Social infrastruktur och olika former av service har fått ett helt annat fokus i dagens samhälle. Hållbarhetsaspekterna är något som måste vävas in i allt vi gör. Vi har lärt oss att en framgångsrik utveckling av en plats eller en fastighet kräver en bred kunskap och förståelse för fastighetsmarknadens alla segment, och hur de förändras och passar in i stadens pussel.

Vi ser på fastigheter med ett helhetsperspektiv. Behovet av framtida flexibilitet är vitalt för fastighetens framtida lönsamhet. I alla vår projekt börjar vi med en analys av fastigheten och platsen den befinner sig på. Den framtida potentialen analyseras noggrant innan vi går vidare med att formulera fastighetens framtida position. Vi försöker undvika att låsa oss vid ett alternativ alltför snabbt. Vår arbetsmodell ser ut som en tratt där vi parallellt utvärderar ett flertal möjligheter innan vi på goda grunder bestämmer oss för vad som är bäst för framtiden. Det är lätt att bli förälskad i en fin ritning, men vi vet att en bred analys av flera alternativ gör att det beslutsunderlag som vi till slut presenterar är väl underbyggt. Omtag och revideringar kostar både tid och pengar och det vill vi undvika.    

Vår vision bygger på att vi gör vårt arbete tillsammans med dig som fastighetsägare. Du har kunskap om fastigheten och platsen som vi vill ta vara på under hela processen. Tillsammans formar vi fastighetens framtid till gagn för både hyresgäster, besökare och samhället i stort. Och vi lämnar dig inte ensam efter investeringsbeslutet. Vill du ha hjälp med projektets fysiska genomförande så ser vi till att hjälpa dig även med det.

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

VÅRT ERBJUDANDE INOM FASTIGHETSUTVECKLING

PROJEKT SVENSKT FÖRETAG INOM BOSTADSUTVECKLING:

Kommersiell rådgivning/
strategiprojekt

Bostadsutvecklare är bäst på bostäder, men saknar ofta tydliga strategier för hur man hanterar de kommersiella lokalerna så att de blir maximalt attraktiva för hyresgästerna. Där behöver man traditionellt hjälp med metodiken, och det är här NCM kommer in med rådgivning som stärker kundens egna processer. Läs mer här.