VÅR HISTORIA

Vi har skapat moderna mötesplatser
i nästan 50 år

NCM bildades 1972, vilket gör oss till ett av de mest erfarna fastighetsutvecklingsbolagen i Sverige! Under vår nästan 50-årig historia har vi skapat hållbara, attraktiva och lönsamma mötesplatser. Platser där både människor och företag får nya möjligheter att växa. Utgångspunkten är och har alltid varit helheten där det centrala är samhällets behov av dynamiska platser. Sammanfattar man vad vi gjort i snart 50 år så kan man lite förenklat säga att – vi ger goda råd och leder kundens projekt i mål. Det ska vi fortsätta med i minst 50 år till.

Vår Historia i korthet

 • 1972 Folke Klint Marknadsplanering AB – konsultbolaget FKM startar efter att man fått uppdrag för affärshusen Punkt i Västerås och Femman i Göteborg.
 • 1974 Handelns Profilråd – ett projektbaserat samarbete startas mellan FKM, Ågrenkonsult och BOAB arkitektbyrå.
 • 1987 Profilator AB – namnbyte från FKM efter inspiration från ”Profilrådet”.
 • 1992 Nordic Center Management – samarbete mellan Profilator, Freke Detaljhandelskonsult och Svensk Köpcentrakonsult under paraplyet NCM.
 • 1994 Profilator Gruppen AB – ett dotterbolag i Profilator ombildas till Profilator Gruppen. Byggtekniska uppdrag drivs tillsammans Profilator Byggstyrning AB.
 • 1995 NCM AB – nytt bolag bildas. Samarbetsavtal skrivs först med Sentrum Utvikling AS i Norge och Keskustakehitys Oy i Finland och lite senare med City & Senter Udvikling AS i Danmark
 • 2001 NCM Profilator AB – Sammanslagning av NCM och Profilator Byggstyrning i huvudbolaget för att förenkla administration och marknadsföring.
 • 2004 NCM Donaldsons AB – Engelska Donaldsons blir delägare via holländska Estatius Holding. Målsättningen är att NCM ska få en stark internationell anknytning
 • 2009 NCM Development AB – NCM tar ut skilsmässa från Donaldssons efter att de blivit uppköpta av DTZ. Ny Vd och delägare är Lars Toll. Bolagets namn ändras till NCM Development. Samma namnändring sker i det norska systerbolaget.
 • 2012 NCM Development AB & AS – verksamheten i Skandinavien får fokus på utredning och analys, projektutveckling samt uthyrning och butiksetablering. Tjänster kring förvaltning och allmän rådgivning tonas ner.
 • 2016 NCM Development AB – svenska NCM minskar ägarandelen i det norska systerbolaget från en majoritetspost till 18%
 • 2017 NCM Development AB – I början på året förvärvar VD Lars Toll samtliga aktier i NCM Development från tidigare delägare.
 • 2017 NCM Development AB – Under våren ansluter nya delägare till företaget. Lars Toll tar en mer operativ roll i NCM spm operativ chef men också vVD och partner. Johanna Holmberg går in som partner och ny VD. Bernt-Olof Gustavsson ansluter som partner och strategisk rådgivare. Ett i stora delar förändrat tjänsteutbud presenteras där ännu större fokus än förut ligger på mötesplatser som har en kombination av bostäder, arbete, handel och service.

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.