Kontaktpersoner

Johanna Holmberg, VD och partner
+46 (0)70-339 63 12
johanna.holmberg@ncmd.se

Lars Toll, Operativ chef, vVD och Partner
+46 (0)70-559 66 55
lars.toll@ncmd.se

Bernt-Olof Gustavsson, Strategisk rådgivare och partner
+46 (0)70-658 25 70
bernt-olof.gustavsson@ncmd.se

Våra kontor

Stockholm

NCM Development
Sveavägen 55,
113 59 Stockholm
+46 (0)70-339 63 12
info@ncmd.se

Västerås

NCM Development
Stora Gatan 16, Box 585
721 10 Västerås
+46 (0)70-559 66 55
info@ncmd.se

Uppsala

NCM Development
Sysslomansgatan 30B
752 23 Uppsala
+46 (0)70-559 66 55
info@ncmd.se

Hitta till oss