Conatus Energy
– Driver energiomvandlingen av Europas byggnader
Klimatförändringarna är vår generations största utmaning och nu är det dags att agera. NCM samverkar med Conatus Energy för att driva energiomvandlingen av Europas byggnader.
Conatus Energy
– Driver energiomvandlingen av Europas byggnader
Klimatförändringarna är vår generations största utmaning och nu är det dags att agera. NCM samverkar med Conatus Energy för att driva energiomvandlingen av Europas byggnader.

NCM gör fastighetsbranschen bättre!

Vi levererar kvalificerade konsulttjänster som utvecklar fastigheter och fastighetsägaren med ett hållbart helhetsperspektiv som grundas i samhällets och omvärldens behov av hållbara mötesplatser.
Med rätt finansiering, rätt innehåll och rätt styrning, skapas bestående värden.

Vår filosofi baseras på samskapande och att vi lyckas bättre tillsammans. Därför arbetar vi alltid i team och i nära samverkan med vår samarbetspartner. Läs mer här!

Välkommen!

NCM gör fastighetsbranschen
bättre!

Vi levererar kvalificerade konsulttjänster som utvecklar fastigheter och fastighetsägaren med ett hållbart helhetsperspektiv som grundas i samhällets och omvärldens behov av hållbara mötesplatser.
Med rätt finansiering, rätt innehåll och rätt styrning, skapas bestående värden.

Vår filosofi baseras på samskapande och att vi lyckas bättre tillsammans. Därför arbetar vi alltid i team och i nära samverkan med vår samarbetspartner. Läs mer här!

Välkommen!

Fastighetsutveckling från analys till genomförande

Vi är affärskonsulter som arbetar med utveckling av fastigheter och platser. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och inser att en framgångsrik utveckling kräver en förståelse för omvärldens påverkan och fastighetsägarens förutsättningar och perspektiv. Under de 50 år NCM verkat har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhetsbank som vi kan nyttja i just ditt projekt.

Till vänster ett förenklat flöde med de parametrar vi använder oss av i vår arbetsprocess vid olika typer av fastighetsutveckling.

Fastighetsutveckling från analys till genomförande

Vi är affärskonsulter som arbetar med utveckling av fastigheter och platser. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och inser att en framgångsrik utveckling kräver en förståelse för omvärldens påverkan och fastighetsägarens förutsättningar och perspektiv. Under de 50 år NCM verkat har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhetsbank som vi kan nyttja i just ditt projekt.

Illustrationen ovan är ett förenklat flöde med de parametrar vi använder oss av i vår arbetsprocess vid olika typer av fastighetsutveckling.

Vårt erbjudande inom fastighetsutveckling

Vårt erbjudande inom fastighetsutveckling

Ett urval av våra kunder

OM OSS

PROJEKT

Läs mer om oss

På Linkedin hittar du mer information om oss. Vi lägger kontinuerligt ut nyheter och projekt att ta del av. Välkommen att följa oss!