Den senaste tiden har gjort det allt tydligare att varje företag och fastighet måste leva med i sin tid och kunna möta behoven i en ständigt föränderlig omvärld. Vi på NCM är konsulter som är  specialiserade på att utveckla era fastigheter för de önskemål hyresgäster, besökare och samhälle har idag.

Den senaste tiden har gjort det allt tydligare att varje företag och fastighet måste leva med i sin tid och kunna möta behoven i en ständigt föränderlig omvärld. Vi på NCM är konsulter som är  specialiserade på att utveckla era fastigheter för de önskemål hyresgäster, besökare och samhälle har idag.

Tillsammans får vi rätt saker att hända

Vi hjälper dig att skapa en framgångsrik fastighetsutveckling. Det kan handla om allt från nya användningsområden för delar av fastigheten till att skapa en dynamisk och hållbar stadsdel som möter samhällets krav. Vi förstår din fastighets framtida potential och nödvändiga utvecklingsresa genom vår strategiska expertis. Vi arbetar evidensbaserat och kombinerar det med en trygg genomförandeförmåga. I nära samverkan med er som kund bildar vi ett framgångsrikt team som verkställer och säkerställer ett färdigt resultat. Vi vinnlägger oss också om att ni som organisation utvecklas under arbetets gång så att ni står bättre rustade inför nästa projekt. Välkommen!

Tillsammans får vi rätt saker att hända

Vi hjälper dig att skapa en framgångsrik fastighetsutveckling.

Det kan handla om allt från nya användningsområden för delar av fastigheten till att skapa en dynamisk och hållbar stadsdel som möter samhällets krav. Vi förstår din fastighets framtida potential och nödvändiga utvecklingsresa genom vår strategiska expertis. Vi arbetar evidensbaserat och kombinerar det med en trygg genomförandeförmåga. I nära samverkan med er som kund bildar vi ett framgångsrikt team som verkställer och säkerställer ett färdigt resultat. Vi vinnlägger oss också om att ni som organisation utvecklas under arbetets gång så att ni står bättre rustade inför nästa projekt. Välkommen!

Fastighetsutveckling från analys till genomförande

Vi är affärskonsulter som arbetar med utveckling av fastigheter och platser. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och inser att en framgångsrik utveckling kräver en förståelse för omvärldens påverkan och fastighetsägarens förutsättningar och perspektiv. Under de 50 år NCM verkat har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhetsbank som vi kan nyttja i just ditt projekt.

Till vänster ett förenklat flöde med de parametrar vi använder oss av i vår arbetsprocess vid olika typer av fastighetsutveckling.

Fastighetsutveckling från analys till genomförande

Vi är affärskonsulter som arbetar med utveckling av fastigheter och platser. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och inser att en framgångsrik utveckling kräver en förståelse för omvärldens påverkan och fastighetsägarens förutsättningar och perspektiv. Under de 50 år NCM verkat har vi byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhetsbank som vi kan nyttja i just ditt projekt.

Illustrationen ovan är ett förenklat flöde med de parametrar vi använder oss av i vår arbetsprocess vid olika typer av fastighetsutveckling.

Vårt erbjudande inom fastighetsutveckling

Vårt erbjudande inom fastighetsutveckling

FASTIGHETENS UTVECKLING
OMVÄRLDENS PÅVERKAN
Fastighetsägarens utveckling
FASTIGHETENS UTVECKLING
OMVÄRLDENS PÅVERKAN
Fastighetsägarens utveckling

OM OSS

LÄS MER

PROJEKT

LÄS MER

Aktuellt

2021-09-10

Årets examensarbete ”Realiseringen av en mobilitetshubb​, Hur en fastighetsutvecklares affärsvärde påverkas av investeringen” är slutredovisat och godkänt av KTH, bra jobbat Elin Ziegler och Sandra Fiedorowicz! Stort tack till MölnDala Fastigheter AB som bidragit med fakta och klokskap från projektet Forsåker.

LÄS ARBETET

Kvalitativt stöd och rådgivning,
var du än befinner dig.

NCM ger dig komplett kommersiell rådgivning. Utifrån platsanalys och potentialbedömning skapas en tydlig långsiktig plan. Med en handelsanalys säkerställer vi att rätt hyresgäster finns i fastigheten. Vi kan även bistå med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Platsutveckling handlar normalt om en fastighet, ett kvarter, ett centrum eller en större mötesplats. Men alla platser har betydelse i samhällsutvecklingen. En kommuns utveckling i både sin helhet och enskilda detaljplaner ligger oss varmt om hjärtat. Vi arbetar med flera kommuner för att tillsammans ta fram både strategiska och konkreta förslag för att utveckla såväl enskilda platser som hela områden. Att bidra till samsyn mellan politiker och tjänstemän i en långsiktig handelsstrategi är ett exempel. Läs mer här.

Vi kan hjälpa dig hela vägen från kommersiell rådgivning till en långsiktig lösning som vilar på analys av platsen, en bedömning av dess potential till en handlingsplan och ett effektivt genomförande. Läs mer här.

Vi är handelsexperter och arbetar aktivt med att förstå handelns förutsättningar idag och imorgon. Med det som grund kommer vi tillsammans med er identifiera ert nuläge möjligheter och risker så att ni får tydliga råd och olika handlingsalternativ. Där med får ni underlag för ny strategisk inriktning till konkreta aktiviteter. Läs mer här.

NCM gör en platsutvecklingsanalys och potentialbedömning. Vi levererar en tydlig plan för en långsiktig lösning, inklusive en handelsanalys som ser till att du har rätt hyresgäster. Om du vill kan vi även bistå med projektgenomförande och uthyrning. Läs mer här.

Vi har hjälpen – från strategiskt stöd till konkret avlastning för att få det att hända! Läs mer här.

En utmaning många fastighetsägare har idag är tomma lokaler. Detta kan bero på allt från tidsbrist, felaktigt fokus till att platsen saknar rätt förutsättningar. Här kan vi hjälpa till med en snabb genomlysning, till en komplett datadriven analys för att komma tillrätta med vakanserna. Läs mer här.

Kommersiell rådgivning och faktabaserad analys. Även här görs en platsutvecklingsanalys potentialbedömning leder fram till en tydlig plan för en långsiktig lösning. Läs mer här.

Se oss snarare som fastighetsbranschens managementkonsulter. Övergripande sett är vi konsulter inom fastighetsutveckling, men som ett av våra tre stora affärsområden går vi gärna in som strategiskt stöd och hjälper er att se över egna organisationen. Hur ni kan utveckla era interna processer och optimera er genomförandeförmåga. Läs mer här.

NYA KÖPBETEENDEN:

Butik både off
och online

Kundens handelsmönster förändras, det ska vara snabbt och enkelt. Den digitala tekniken skapar nya möjligheter och e-handeln ökar. Vi på NCM har spetskompetens inom digital transformation och handel, och kan hjälpa dig genom utbildningar och föredrag, strategistöd och rådgivning samt omvärldsanalys och scenarieanalys.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om oss

På Linkedin hittar du mer information om oss. Vi lägger kontinuerligt ut nyheter och projekt att ta del av. Välkommen att följa oss!

FÖLJ OSS HÄR

Ett urval av kunder