FASTIGHETSUTVECKLING

Fastighetsägarens utveckling

En fastighets utveckling bygger främst på fastighetens egna förutsättningar såsom läge, planförhållanden och närmaste omgivningar. Att omvärlden påverkar möjligheterna till utveckling är också tämligen självklart. Vi tror också att fastighetsägarens egna förutsättningar är en viktig pusselbit för en framgångsrik fastighetsutveckling. För oss på NCM är det därför viktigt att också hjälpa fastighetsägaren med alltifrån översyn av egna processer och verktyg till kompetensuppbyggnad, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vårt arbete i ett fastighetsutvecklingsprojekt bygger på engagemang, både för fastigheten och för er som organisation. Många projekt får problem när projektets organisation inte är klarlagd eller när ansvarsfördelningen inte är tydlig. Finansiella förutsättningar kan också vara en källa till bekymmer. Ett projekt kan vara ett stort ekonomiskt åtagande som innebär att beslut kan behöva tas som inte alltid är de bästa för projektets utveckling. Kompetensen inom den befintliga organisationen kan också sätta begränsningar som påverkar utveckling och framgång i ditt projekt. Vi har verktygen för att lösa upp många av dessa knutar och nyckeln är att vi alltid jobbar med ett helhetsperspektiv i alla våra uppdrag. Med fokus på omvärld, fastighetsägarens organisation och fastighetens egna förutsättningar.

Samarbetet med dig är centralt. Vår roll är att skapa rätt riktning i det enskilda projektet, men också hur ni jobbar generellt med fastighetsutveckling. Vi gör det genom att leda processerna och bistå med gränsöverskridande kunskap. När vi har gjort vårt jobb har ni själva blivit effektivare och vid framtida projekt och förändringar behöver ni mindre hjälp från oss. Vår ambition är att ni som fastighetsägare ska lyckas ännu bättre vid nästa projekt genom att vi gör er organisation effektivare och mer självgående. Vi ser varje projekt med er som en möjlighet att utveckla er organisation och era arbetssätt samtidigt som vi skapar framgång i det enskilda projektet.

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

ÄR DU FASTIGHETSÄGARE AV ETT
MINDRE FASTIGHETSBOLAG?

NCM har hjälpt flera mindre fastighetsägare att identifiera nuläget och hitta en arbetsmodell för hur bolaget och fastigheterna ska utvecklas framöverGenom vår modell får du ett verktyg som hjälper er navigera rätt och skapa de bästa förutsättningarna för en lönsamt och långsiktig utveckling.

Uppdragen anpassas efter kundens specifika behov och kan bestå av både mindre insatser såsom att leverera en analysmodell eller långsiktigt strategiskt stöd som ex styrelsestöd, alternativt större insatser såsom en finansiell modell för verksamheten eller bolagets utveckling. 

NCM erbjuder kompetensutveckling och stöd för det mindre fastighetsbolaget i syfte att identifiera nuläget och upprätta en plan för fastighetsbolagets utveckling.

Vad får kunden ut av vårt samarbete:

  • Högre kompetensnivå inom fastighetsekonomi och affärsutveckling

  • Förstå bolagets potential kopplat till marknaden

  • Identifiera de resurser, verktyg och processer som saknas för att bolaget ska nå sin fulla potential

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

VÅRT ERBJUDANDE INOM FASTIGHETSUTVECKLING

PROJEKT KVARTERET KOL, VÄSTERÅS:

Liv och rörelse i insomnad stadsdel

NCM Development har tillsammans med fastighetsägaren Aroseken väckt en bortglömd del av Västerås stadskärna till liv. Efter 16 månaders ombyggnadsarbete är det gamla nedlagda Folkets Hus förvandlat till Europas första helt digitala filmstad med en uppsjö av nya publikdragande matställen. Läs mer här.

A Better Place

Vi vet varför torget ekar tomt! En bra plats är så mycket mer än rätt hyresgäst, lokaler i bottenvåningen eller att den är estetiskt tilltalande. Vår erfarenhet visar att processerna för platsutveckling ofta drivs med fel hänsyn och oklara ambitioner. Många gånger sviktar kompetensen och önsketänkande finns om en perfekt värld utan smärtsamma prioriteringar. Otydlig kravställning med många parallella agendor och stuprörstänk leder till godtyckliga lösningar och svaga resultat.

Tillsammans med Strategisk Arkitektur har vi skapat ett koncept och en metod för lyckad platsutveckling.

Ladda ner vår broschyr och läs mer här.