Forsåker – Mölndal

MölnDala Fastighets AB:s projekt Forsåker erbjuder stora och spännande utmaningar. Jobb pågår kring platsens utveckling kopplat till dess drivkrafter, positionering och samverkan med bl.a. fastighetsägare, politiker och användare. Parallellt pågår ett intensivt arbete kring detaljplanen. I takt med att projektet drivs framåt växer både organisationen samt behovet av att förtydliga och besluta strategiskt viktiga ramar.

  • Kund: MölnDala Fastighets AB

  • Ort: Mölndal

  • Vi bidrar med: Rådgivning, finansiell analys, affärsplan, projektplan, marknadskontakter m.m.

Beskrivning:

NCM erbjuder stöd och agerar som strategisk rådgivare samt bidrar till förtydligandet av MölnDalas affärsplan baserat på affärsstrategisk inriktning som utmynnar i ett styrande ramverk för projektet Forsåker. Generellt sett bygger arbetet på ett nära samarbete med MölnDala Fastighets AB i syfte att få till en så effektiv och framgångsrik arbetsprocess som möjligt. NCM är med i arbetet att tillsammans med kunden tänka nytt och långsiktigt kommersiellt samt få det att hända i praktiken. NCM deltar även i den konkreta utformningen av vissa delar av projektet, t ex avseende handel, kontorsomfattning, utformning av parkeringshus m.m.

KONTAKTA JOHANNA HOLMBERG
FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-339 63 12 eller johanna.holmberg@ncmd.se