Taxinge

Taxinge Slott, känt under namnet Kakslottet, är en välbesökt turistdestination i Nykvarn Kommun. I slottet bedrivs konferens, fest och caféverksamhet och runt slottet finns en vacker och välbevarad bebyggelsemiljö med stor potential att utvecklas till en attraktiv plats som kompletterar befintlig verksamhet. Projektet syftar till att utveckla Uppsala Akademiförvaltnings fastighet som ligger i nära anslutning till Taxinge Slott. Fastigheten har en stor outnyttjad potential och därför utreddes möjligheter för fastighetens och områdets framtida utveckling. 

  • Kund: Uppsala Akademiförvaltning

  • Ort: Nykvarn, Stockholm

  • Status: Pågående

  • Vi bidrar med: Strategisk rådgivning och stöd i beslutsfattande gällande områdets utveckling

Vårt uppdrag:

NCM har genomfört en analys av platsen och dess möjligheter i syfte att stötta Uppsala Akademiförvaltning i sitt beslut gällande områdets framtida utveckling. Analysarbetet inkluderade bland annat en platsanalys, omvärldsanalys och en konkurrentanalys. Utifrån analysen presenterades ett antal utvecklingsförslag och fördelar och konsekvenser med respektive förslag utvärderades. Efter levererad analys pågår fortsatt strategisk rådgivning och operativt stöd kring platsens långsiktiga utveckling. 

KONTAKTA ELIN ZIEGLER
FÖR MER INFORMATION

+46 (0)76-776 52 48 eller elin.ziegler@ncmd.se