Kymmendö

Stockholms Stadsmission genomför i Farsta Strand ett projekt med socialt hållbara bostäder. Ett helt nytt socialt hållbart hyreshus har uppförts och projektet syftar till att erbjuda bostäder till strukturellt hemlösa, personer som av olika anledningar saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden. Projektet genomförs i samarbete med KTH som genomför ett forskningsarbete i syfte att utvärdera modellen och dess potential för framtida sociala hållbarhetsprojekt inom bostadsförsörjning. 

  • Kund: Stockholms Stadsmission

  • Ort: Farsta Strand, Stockholm

  • Status: Pågående

  • Vi bidrar med: Strategisk rådgivning kring fastighetsrelaterade frågor

Vårt uppdrag:

NCM erbjuder stöd och agerar strategiska rådgivare inom fastighetsrelaterade frågor så som fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Bland annat stöttar NCM Stockholms Stadsmission i fastighetsekonomiska frågor för att säkerhetsställa långsiktiga värden, samt har en samordnande roll och har det övergripande ansvaret för avtalsstruktur, hyresmodell samt bildandet av en kooperativa hyresrättsförening. 

KONTAKTA ELIN ZIEGLER
FÖR MER INFORMATION

+46 (0)76-776 52 48 eller elin.ziegler@ncmd.se