Gottsunda Centrum – Uppsala

Gottsunda Centrum kännetecknas av lättillgänglighet, ett bra utbud av butiker, service, café- samt restauranger, hälsa, kultur och samhällsservice. En inspirerande mötesplats i ett område med stor utvecklingspotential.

  • Kund: Uppsala Kommunala Fastighets AB
  • Ort: Gottsunda Centrum, Uppsala

  • Vi bidrar med: NCM har ett övergripande ansvar att driva utvecklingen av Gottsunda Centrum.

Beskrivning:

Planeringen för Gottsunda Centrum påbörjades redan 2005 och sedan dess har NCM varit med. Nya Gottsunda Centrum innehåller ett 45-tal butiker, friskvård, kulturhus och en flexibel inomhusmarknad.

Hösten 2014 invigdes den stora stadsdelsförnyelsen av Gottsunda med bland annat en utbyggd och förnyad centrumanläggning, ny vägdragning från Gottsunda Centrum till Dag Hammarskjölds väg och ett nytt utomhustorg vid infarten till centrum. I samband med att arbetet med gallerian blev klart blev även det så kallade Kulturhuset färdigt med Bibliotek, dans och teaterlokaler och Kulturpunkten som är ett kulturellt aktivitetshus.

Från 2016 och fram till idag tillkommer successivt ett kontorshus om 3 000 kvm i tre våningar som är uppfört ovanpå delar av centrumbyggnaden och ger plats för vårdcentralen och folktandvården som flyttar från den gamla delen i Gottsunda centrum. Delar av befintliga innetorget omvandlas till ett mattorg med ett utökat matutbud. Samtidigt görs även en översyn av torgmiljön som kommer att få en trivsammare atmosfär med trevlig sittmiljö.

Den uthyrbara ytan är 29 000 kvm. Den årliga omsättningen är ungefär 500–550 mkr och besökarantalet 4 miljoner.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se