Examensarbete/kandidatuppsats

Vi på NCM älskar fastigheter och har ett starkt driv att utveckla platser, öka dess värden och få dem att leva och fungera. Varje år handleder NCM ett examensarbete och nu är det dags igen.

Om tjänsten
NCM är ett av Sveriges äldsta fastighetkonsultföretag som jobbar med fastighetsutveckling med fokus på strategi, ekonomi och ett lyckat och effektivt färdigställande. Vi ser att det finns ett stor värde i utbytet mellan universitetet och näringslivet varav vi har som mål att varje år handleda ett examensarbete eller kandidatuppsats. Baserat på vilka områden du som student är mest intresserad av och vad vi har för pågående projekt formulerar vi tillsammans ramen för uppsatsen.

Du får en dedikerad handledare hos oss baserat på ämne och får dessutom möjligheten att få en insyn i vår verksamhet och sitta tillsammans med oss på vårt kontor.

Exempel på tidigare uppsatser
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1576104/FULLTEXT01.pdf

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442444/FULLTEXT01.pdf

Omfattning
15/30 hp

Placeringsort
Centrala Stockholm

Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att skicka CV och personligt brev innehållande dina tankar kring ämne till info@ncmd.se.
Urval kommer att ske löpande. Vi ser fram emot sin ansökan!