PROJEKTGENOMFÖRANDE OCH UTHYRNING FASTIGHET

Projektgenomförande och uthyrning
– tillsammans

Vi är inte nöjda förrän vi har skapat så tydliga förutsättningar att ni själva verkligen kan genomföra förändringar.

NCM ska inspirera, engagera och våga utmana – och våra förslag ska alltid leda till konkret handling. Det är först efter att handgripliga åtgärder har genomförts på rätt sätt som verkliga värden skapas.

Rent praktiskt kan det handla om allt från genomgripande faktainsamling till att hitta nya hyresgäster, föra dialog med hyresgäster, omförhandla hyror och avtal, evakuera vid ombyggnad, sätta tidsplaner och vid behov hantera omlokalisering. I slutänden handlar det om att säkra ordning och reda i alla era projekt – och minska era risker. Vårt oberoende i branschen säkerställer att vi utan bindningar eller låsningar hjälper er till rätt lösningar och hyresgäster.

Inom NCM finns en bred kompetens från flera branscher i varje steg från idé till genomförande. Vi arbetar i team med rätt kompetens för bästa leverans. 

Vägen till genomförandet utgår från en gemensam målbild. Det innebär delaktighet och engagemang för alla aktörer. Samarbetet med dig är centralt. Vår roll är att skapa rätt riktning i projektet. Dels genom att leda processerna, dels att bistå med gränsöverskridande kunskap. När vi har gjort vårt jobb har ni själva blivit effektivare, så att ni vid framtida förändringar behöver mindre hjälp från oss!

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

VÅRT ERBJUDANDE

PROJEKT FALAN GALLERIAN, FALUN:

Så förvandlades änden av staden till början

Trots en ganska vag profil bedömdes gallerian genom sitt läge ha en stor utvecklingspotential. NCM Development deltog i arbetet med att ta fram ett vinnande koncept. Läs mer här.