PROCESS- OCH VÄRDEOPTIMERING

Vi optimerar företagets processer – tillsammans

NCM har tre grundläggande tjänsteområden, och ett av dem är att vi är fastighetsbranschens managementkonsulter. Efter 50 år kan vi verkligen fastigheter och platsutveckling, och inte minst förändringsarbete under skiftande spelregler för handeln och samhället. Vi vet också hur viktigt det är att börja inifrån. Att tillsammans med er utveckla de egna processerna och se över hur de ska optimeras för att skapa maximala värden.

Företagsutveckling: Ett steg i den processen är företagsutvecklingen. En enkel grundregel är att börja där ni står. Vad fungerar? Vad kan utvecklas? Hur ser de interna processerna ut? Är ni rätt organiserade? Vilka är era strategier och behöver ni skruva på dem?

Strategisk fastighetsrådgivning: Vi kan även hjälpa er med strategisk rådgivning inom ert område. Hur ni i fastighetsbranschen ska tänka, hur ni styr i rätt riktning, hur ni kan effektivisera och hur ni leder organisationen genom förändringarna. 

Under ett internt utvecklingsarbete av både företaget och er strategiska inriktning kan vi bidra med att skapa förståelse, ett lärande inom egna organisationen, för att öka er egen förmåga till framgångsrika genomföranden. En stärkt intern kunskap som också gör er mer självgående i nästa steg.

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

VÅRT ERBJUDANDE

PROJEKT SVENSKT FÖRETAG INOM BOSTADSUTVECKLING:

Kommersiell rådgivning/
strategiprojekt

Bostadsutvecklare är bäst på bostäder, men saknar ofta tydliga strategier för hur man hanterar de kommersiella lokalerna så att de blir maximalt attraktiva för hyresgästerna. Där behöver man traditionellt hjälp med metodiken, och det är här NCM kommer in med rådgivning som stärker kundens egna processer. Läs mer här.