PLATSUTVECKLING

Platsutveckling – tillsammans

Vad får en galleria att fungera? Vad krävs för att en mötesplats ska bli så trygg och trivsam att olika människor vill mötas där? Vi på NCM drivs av att lösa svåra problem. Ofta har vi arbetat med fastigheter och stora platser där utmaningarna varit extra stora. I utsatta områden där otryggheten har fått fäste. På handelsplatser där folk har slutat handla.

Vår erfarenhet är att processerna för fastighetsutveckling lätt kan hamna snett om man inte från början tydliggör vilka hänsyn och ambitioner som ska vara drivande. Med tydliga mål blir det lättare för alla involverade att se vilka, ibland smärtsamma, prioriteringar som måste tillåtas styra. På så sätt kan vi också säkerställa att kravställningen pekar i önskad riktning och att vi på förhand undanröjer risker för ett utvecklingsarbete med flera parallella agendor och godtyckliga lösningar.

Att skapa platser där människor vill befinna sig är ingen magi. Det är snarare en process med tydliga steg, och där varje nytt steg kräver mod dels i besluten, dels för dess genomföranden. Vi skaffar relevanta fakta genom ett evidensbaserat arbetssätt för att hjälpa er genom hela processen. Vi tänker systematiskt, genomför undersökningar, gör dataanalyser, räknar på flöden etc. Allt i syfte att verkligen förstå platsens förutsättningar och verklighet. Vi presenterar och resonerar om beräkningarna och slutsatserna tillsammans med er. För att sedan ta fram en handlingsplan för hur vi utvecklar platsen. Detta gäller i allt från förbättringar av en enskild fastighet till framtagning av genomtänkta detaljplaner för hela kommunområden.

NCM har en 50 år lång historia, och det är en styrka i nuet. Våra rötter finns i att utveckla centrum – med djupgående erfarenhet av att förbättra och förvalta fastigheter inom handel, kontor, restaurang, kultur och bostäder. Därför förstår vi de mekanismer som skapar långsiktigt robusta och hållbara miljöer där folk och verksamheter kan utvecklas och vill vara.

Vi söker alltid efter rätt mix. Ofta av boende, handel och restauranger, tillsammans med de värden en optimal sammansättning av idrottsplatser, underhållning och arbetsplatser tillför. Det bygger inte bara livskraft och långsiktig lönsamhet. Ofta leder våra insatser också till ökad samhällsnytta, som till exempel stärkt trygghet och en fungerande mötesplats för alla.

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

VÅRT ERBJUDANDE

PROJEKT KVARTERET KOL, VÄSTERÅS:

Liv och rörelse i insomnad stadsdel

NCM Development har tillsammans med fastighetsägaren Aroseken väckt en bortglömd del av Västerås stadskärna till liv. Efter 16 månaders ombyggnadsarbete är det gamla nedlagda Folkets Hus förvandlat till Europas första helt digitala filmstad med en uppsjö av nya publikdragande matställen. Läs mer här.

A Better Place

Vi vet varför torget ekar tomt! En bra plats är så mycket mer än rätt hyresgäst, lokaler i bottenvåningen eller att den är estetiskt tilltalande. Vår erfarenhet visar att processerna för platsutveckling ofta drivs med fel hänsyn och oklara ambitioner. Många gånger sviktar kompetensen och önsketänkande finns om en perfekt värld utan smärtsamma prioriteringar. Otydlig kravställning med många parallella agendor och stuprörstänk leder till godtyckliga lösningar och svaga resultat.

Tillsammans med Strategisk Arkitektur har vi skapat ett koncept och en metod för lyckad platsutveckling.

Ladda ner vår broschyr och läs mer här.