Marievik, Stockholm

Med sitt läge mittemot Stockholmsstadsdelen Södermalm och med vatten, centrum och natur inpå knuten har Marievik många värden. Det finns beslut om att området ska vara en så kallad ”blandstad”, vilket kräver att många olika aspekter beaktas – inom allt ifrån ombyggnad till nyproduktion.

  • Kund: En grupp om fem olika fastighetsägare.

  • Ort: Marievik, Stockholm

  • Vi bidrar med: Förstudie som underlag för kommande platsutveckling.

Beskrivning:

Fem fastighetsbolag står inför utmaningen att se till att Marieviks många kontorshus blir en del av en ”blandstad”, ett annat ord för en plats där man både bor och jobbar. Utmaningen blir inte mindre av att vissa äger fastigheter som ska byggas om, medan andra bygger nytt. Fastighetsägarna sammanfördes. Vi frågade om deras respektive vision och jämförde med den totala visionen för att se om det fanns samsyn. Var och en fick också tillfälle att ge sina synpunkter på de andras visioner. Här togs även in det faktum att en del var specialiserade på bostäder och andra på lokaler. I detta projekt samarbetade vi med arkitektbyrån Elinder Sten. Med analysen klar kunde vi ge råd om hur man borde samarbeta för att få det hela att hända. Leveransen visar hur vi tillsammans kan ta ett första steg mot skapandet av den lyckade platsen.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se