Kvarteret Kol – Västerås

NCM Development har tillsammans med fastighetsägaren Aroseken väckt en bortglömd del av Västerås stadskärna till liv. Efter 16 månaders ombyggnadsarbete är det gamla nedlagda Folkets Hus förvandlat till Europas första helt digitala filmstad med en uppsjö av nya publikdragande matställen.

  • Kund: Stiftelsen Aroseken

  • Ort: Västerås
  • Vi bidrar med: Platsutveckling

Beskrivning:

På 90-talet blev de gamla lokalerna för stora och dyra för Folkets hus och rörelsen flyttade. Byggnaden fick ett blandat bestånd av hyresgäster med tryckeri, kostsamt ombyggd övervåning med nya studentrum etc. De stora danssalarna var slitna och svåra att hyra ut utan ombyggnad – och det blev inte riktigt någon fart på kvarteret igen. Fastigheten hade fortfarande höga driftskostnader och ett dåligt driftnetto, när Aroseken tog över förvaltningen år 2002.

Det behövdes bland annat en tydligare strategi för de kommersiella lokalerna. NCM och Aroseken gick igenom olika förslag tillsammans och fastnade för ett koncept byggt på att skapa ett nöjescentrum med en biograf som nav. Helheten i kvarteret Kol skulle krönas av en biografstad omgärdad av inte mindre än åtta nya restauranger. NCM fick en samordnande roll som spände från kommersiell strategi och förhandlingar till projektledning, byggledning, hyresgästkkoordination och uthyrning.

Här ingick flera utmaningar, bland annat att finna en ny lokal i rätt storlek för tryckeriet och andra uppsagda hyresgäster (som de blev mycket nöjda med) samt en omfattande ombyggnad för att inrymma biograferna. Inte nog med att utvecklingen under projekttiden gick från analog till digital biografteknik, varje biosalong var på grund av de ljudkraven som en moderna bioupplevelse kräver, tvungen att byggas in i ett separat ”hus i huset” med nya takstommar för överföring av ljudet.

Stora rivningsjobb krävdes, av de stora danssalarna liksom ett källarplan, och gigantiska rivningsmassor skulle flyttas ut genom en angränsande byggnad – mitt inne i city! Därtill kom en helt ny entré och utbyggnader. Med sina 3 000 kvm är den nya Filmstaden dubbelt så stor som sin föregångare. Restauranger och övriga verksamheter tar upp 1 500 kvm och nöjeskvarteret som helhet tar idag upp 10 000 kvm. Även utemiljön har förändrats med plats för utserveringar och annat.

”Vi är mycket nöjda med Västerås stads upprustning av utemiljön som förstärker kvarterets profil som en mötesplats. Här startar nu en nöjesdiagonal som sträcker sig genom city”, säger Johan Swensson, ekonomichef på Aroseken.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se