Haningeterrassen

Genom god tillgänglighet via kollektivtrafik, nya och moderna lokaler, många pågående projekt i närområdet samt relativt liten konkurrens i primärområdet finns goda förutsättningar att etablera rätt hyresgäster med fungerande kommersiella verksamheter som kan få en god ekonomi och samtidigt skapa en levande stadsmiljö.

  • Kund: Riksbyggen

  • Ort: Haningeterrassen, Haninge, Stockholm

  • Vi bidrar med: Kommersiell strategi innehållande en kommersiell analys, platsens potential och förslag på hyresgäster samt strategisk rådgivning för utveckling av kommersiella lokaler

Beskrivning:

Riksbyggen fick år 2015 i uppdrag av Haninge kommun att tillsammans med projektutvecklingsbolaget SveaNor utveckla Haningeterrassen utifrån framtagen vision. Handens storskaliga gatumiljöer ska till stadsmiljöstråk med potential för boende, handel, service och nöjen. I området bygger Riksbyggen ca 600 bostäder som kompletteras med ca 1 000 kvm kommersiella lokaler. Innehållet i de kommersiella lokalerna påverkar hur området utformas och om utvecklingen i slutändan följer framtagen vision. Det är därav väsentligt att analysera exempelvis befolkningsprognoser, flödesprognos och kommersiell konkurrens i syfte att säkerställa att de hyresgäster som etableras har en långsiktigt fungerade verksamhet, inte minst ekonomiskt, samt att hyresgästerna bidrar till att utveckla platsen och tar tillvara dess potential.

NCM genomförde en kommersiell strategi innehållande en kommersiell analys, platsens potential och förslag på hyresgäster. Uppdraget syftar till att leverera ett underlag som stöttar Riksbyggen i val av hyresgäster och utformning av de kommersiella lokalerna. Med en kommersiell analys och strategi som underlag har ett förslag på lämpliga hyresgäster arbetats fram. En hyresgästlistaför Haningeterrassen, som baseras på de boende och besökandes behov, omkringliggande verksamheter och platsens förutsättningar.

KONTAKTA JOHANNA HOLMBERG
FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-339 63 12 eller johanna.holmberg@ncmd.se