Gubbängens centrum
– Stockholm

Slumrande centrum i södra Stockholm, som skall finna sin funktion och uttryck tillsammans med närbelägna handelsplatser, utan att bli en kopia av närbelägna ”syskon”, Hökarängen och Bagarmossen.

  • Kund: AB Familjebostäder

  • Ort: Stockholm

  • Vi bidrar med: Handelsanalys som en del i platsutvecklingsanalys

Beskrivning:

Genomföra en platsutvecklingsanalys av Gubbängens centrum. Ett centrum som inte har utvecklats i samma takt som sina närbelägna centrumanläggningar. Samtidigt ökar kraven på hur stadens stadsdelar skall växa och kunna erbjuda sina invånare en god närservice samt en ökad trivsel för området. Genomförandet av en handelsanalys är en förutsättning för att kunna få fram den information som krävs för att ta fram rätt underlag som krävs för att det revitaliserade centrumet skall kunna få rätt funktion och innehåll. Att nya verksamheter får rätt information att kunna etablera en produkt som motsvarar den aktuella marknaden på platsen.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se