Svenskt företag inom bostadsutveckling

Bostadsutvecklare är bäst på bostäder, men saknar ofta tydliga strategier för hur man hanterar de kommersiella lokalerna så att de blir maximalt attraktiva för hyresgästerna. Där behöver man traditionellt hjälp med metodiken, och det är här NCM kommer in med rådgivning som stärker kundens egna processer.

  • Kund: Svenskt företag inom bostadsutveckling

  • Vi bidrar med: Strategisk rådgivning och en komplett arbetsmodell för hur företaget långsiktigt ska hantera sina lokaler.

Beskrivning:

Strategier för de kommersiella ytorna kommer ofta in alltför sent i processen för att kunna attrahera rätt hyresgäster, eller ens bli uthyrda. Fungerar det med en standardyta på ca 400 kvm eller kan det exempelvis ställas andra krav från restaurangkök, kemtvätt eller andra verksamheter, och därmed behövas en lite annorlunda disposition? Vilka näringar önskas, vad ska fastigheten utstråla för hyresgästerna och hur sammanfaller allt med de kommunkrav som numera alltid ställs på lokaler i bostadsfastigheter?

I detta case anlitades NCM för ett strategiprojekt med syfte att säkerställa att koncernledningens vision stämde överens med de blivande hyresgästernas, allt för att slippa onödiga och kostsamma ombyggnader. Vi gjorde omvärldsanalyser, kartlade befintliga verksamheter inom exempelvis restaurang- och cafénäringen samt intervjuade intressenter. Utifrån koncernens vision och hyresgästernas behov kunde NCM ta fram en modell för kunden att arbeta utifrån. Den färdiga modellen utvecklar bostadsföretagets egna processer inom lokalhantering och spänner från strategi och ekonomi – till produktion, kommunikation, marknad och försäljning.

KONTAKTA LARS TOLL FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-559 66 55 eller lars.toll@ncmd.se