Finnslätten

Finnslätten ska bli en nya innovativ och hållbar stadsdel för lokala, nationella och internationella forskare, arbetande och studenter. Inom området etablerar sig några av Sveriges största industriföretag; ABB, Northvolt, Westinghouse samt Mälardalens Högskola. NCM agerar strategiskt stöd och rådgivare vid utveckling av bostäder och kommersiella lokaler inom Finnslätten. Bland annat har NCM genomfört workshops med företagen etablerade inom området samt en utredning av vilken boendeform och upplåtelseform som är aktuell.

  • Kund: Aroseken

  • Ort: Västerås

  • Vi bidrar med: Strategiskt stöd och rådgivning samt analys

Beskrivning:

Finnslätten är idag ett industriområde där flertalet av Sveriges ledande industriföretag har sina kontor och verksamheter. I syfte att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt område med fokus på innovation ska Finnslätten utvecklas. Utvecklingen av Finnslätten kommer att stärka  Västerås attraktivitet och en ny stadsdel etableras med moderna lösningar för framtidens företag och arbetskraft.

Vision för Finnslätten:
”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten skapar ökade flöden av besökare och ett internationellt intresse samt höjer attraktiviteten i området och i Västerås stad som helhet.”

Aroseken utvecklar bostäder och kommersiella lokaler anpassade för områdets ändamål och målgrupp. NCM agerar strategiskt stöd och rådgivare för utvecklingen av bostäder och kommersiella lokaler.

KONTAKTA JOHANNA HOLMBERG
FÖR MER INFORMATION

+46 (0)70-339 63 12 eller johanna.holmberg@ncmd.se