Specialister på utveckling av dynamiska platser

Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa hållbara mötesplatser med en kombination av bostäder, arbete, handel och service som är fulla av kraft och rörelse.

Vem

Är du ägare eller utvecklare av fastigheter, kommun eller annan aktör som står i begrepp att utveckla en plats? Kontakta oss! Tillsammans skapar vi en framgångsrik mötesplats som får både företag och människor att växa.

Hur

Vi tar alltid ett helhetsgrepp i våra uppdrag. Vårt moderna arbetssätt där vi knyter till oss experter och samarbetspartners gör oss flexibla där våra skräddarsydda leveranser bidrar till hög kvalitet och trygga leveranser. Vi kan erbjuda helheten eller utvalda tjänster, det är du som väljer!

Genom att tänka brett tillsammans med dig och rätt expertis, säkerställer vi att samhällets platser och publika miljöer blir bra och håller över tid. Vi är flexibla och moderna. Vi jobbar systematiskt och proaktivt baserat på framtidens medborgare för att tänka ut smarta lösningar kring ekonomi, social hållbarhet och trivsel. Vår nyfikenhet och affärskunnande matchas med dina behov för att lösa de komplexa utmaningar som idag finns kring samhällets mötesplatser och publika miljöer. Istället för att bara utgå från magkänslan som alltför många gör, så tror vi att grunden till ett lyckat projekt också är:

• konkreta fakta
• de bästa experterna
• ett strukturerat arbetssätt

Med det här arbetssättet identifierar vi utmaningarna och kan komma med verkligt genomarbetade förslag. Vi kommer gärna in tidigt i processen och hjälper till med rådgivning så att rätt strategiska beslut fattas. Och vi är bara nöjda om vi skapar en varaktig förändring i de projekt vi jobbar med

Vad

Vi erbjuder rådgivning & analys, projektledning och projektgenomförande. Verksamheten går att sammanfatta i några ord – vi ger goda råd och leder projekten i mål.

Rådgivning & analys

 • Strategisk rådgivning
 • Scenarieanalys
 • Investeringsanalys
 • Kommersiell rådgivning
 • Handelsanalys
 • Strategiska beslutsunderlag och handlingsplan
 • Underlag för investeringsbeslut
 • Due Diligence
 • Hållbarhetsanalys

Projektledning

 • Projektstyrning
 • Projektadministration
 • Upphandling
 • Uthyrning
 • Butiksetablering

Projektgenomförande

 • Projekteringsledning
 • Sammansatta projekteringsteam
 • Byggledning och Bas-P/U
 • Kostnadskalkyler och byggadministration
 • Kontrollansvar enligt PBL

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.