A Better Place

A Better Place

Vi vet varför torget ekar tomt! En bra plats är så mycket mer än rätt hyresgäst, lokaler i bottenvåningen eller att den är estetiskt tilltalande. Vår erfarenhet visar att processerna för platsutveckling ofta drivs med fel hänsyn och oklara ambitioner. Många gånger sviktar kompetensen och önsketänkande finns om en perfekt värld utan smärtsamma prioriteringar. Otydlig kravställning med många parallella agendor och stuprörstänk leder till godtyckliga lösningar och svaga resultat.

Tillsammans med Strategisk Arkitektur har vi skapat ett koncept och en metod för lyckad platsutveckling.
Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs mer om A Better Place här.

Ladda ner vår pdf här:
https://ncmdevelopments.sharepoint.com

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.