Resan till en bättre plats

Vi vet varför torget ekar tomt! En bra plats är så mycket mer än rätt hyresgäst, lokaler i bottenvåningen eller att den är estetiskt tilltalande. Vår erfarenhet visar att processerna för platsutveckling ofta drivs med fel hänsyn och oklara ambitioner. Många gånger sviktar kompetensen och önsketänkande finns om en perfekt värld utan smärtsamma prioriteringar. Otydlig kravställning med många parallella agendor och stuprörstänk leder till godtyckliga lösningar och svaga resultat.

Tillsammans med Strategisk Arkitektur  har vi skapat ett koncept och en metod för lyckad platsutveckling. Kontakta oss så berättar vi mer, ladda ner vår PDF eller läs mer om A Better Place här.

Läs mer.