COOP Nord har anlitat NCM kring platsutveckling samt uthyrning

Syftet är att stärka huvudaffären och bidra till handelsplatsers attraktivitet och utveckling.
Detta sker genom NCMs metodik som ger underbyggda beslut, minskad risk samt kortad ledtid, kort sagt handfasta resultat!
Konkret kommer arbetet bygga på en strukturerad analys som är vilar på relevant och korrekt data samt efterföljande kommersiell rådgivning i syfte att landa uthyrning.