JM har under ett antal år varit engagerad i utveckling av Liljeholmen/Marievik såsom byggherre och har under dessa år tillfört området en stor mängd bostadsrätter. Vid Liljeholmskajen i anslutning till Årstaviken pågår idag ett antal projekt. Ett av dessa projekt är det sk Kajhus 6 vilket består av ett höghus om 26 våningar och 91 lägenheter samt en lågdel om 108 lägenheter. Inom kajhus 6 är tänkt att det ska finnas två lokaler avsatta för restaurangverksamhet. Den ena av dessa lokaler kommer att vara belägen högst upp i höghuset som med sina 26 våningar kommer att vara ett av Liljeholmens högsta hus med milsvid utsikt över staden och delar av Mälarens vikar. Den andra restauranglokalen är tänkt att placeras i markplan i anslutning till gångstråket utefter Liljeholmskajen med en utsikt över Årstaviken och Tantolunden.

Idag är Liljeholmen en av Stockholms populäraste stadsdelar att bo i, men här finns också en kulinarisk historia.Från 1600-talet och framåt låg här många värdshus och från slutet av 50-talet huserade Vin och Sprits huvud-kontor på kajen.Nu är Liljeholmen och Stockholm redo för en ny årsring i stadens mathistoria. På Liljeholmskajen finns möjligheten att skapa en helt unik matupplevelse, med hela Stockholm som fond.

NCM Development AB har hjälpt JM i arbetet att söka entreprenör för restaurangverksamheterna i projekt Kajhus 6.

För mer information kontakta Lars Toll 070-559 66 55, lars.toll@ncmd.se

Arkitekt: Allesandro Repellino arkitekter