Framtagande av koncept och uthyrning av lokaler

Hörnet Vasagatan och Hantverkargatan är att beteckna som ett av Västerås absolut bästa gatulägen. Swedbank har beslutat att avflytta från fastigheten under sommaren 2018. I och med flytten friställs ett av Västerås bästa butikslägen för nya hyresgäster.

NCM Development AB har fått i uppdrag att bistå fastighetsägaren, Kungsporten, vid den kommersiella utvecklingen och uthyrningen av fastigheten.

För mer information kontakta Lars Toll 070-559 66 55, lars.toll@ncmd.se

 

       Bild: Archus Arkitekter