NCMs VD Johanna Holmberg finns på plats för att medverka i en paneldebatt om handelsfastigheter

Måndag 2/10 kl 11.15   Marknader och lägen som lockar i framtiden
Befolkningen ökar och våra städer växer snabbt. Samtidigt blir mat och upplevelser allt viktigare för handeln och digitalisering och e-handel gör att konsumenternas köpbeteende förändras. Hör hur några av landets främsta aktörer inom handelsfastigheter ser på utvecklingen och hur de bedömer att etableringar och investeringar påverkas.
Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
Mats Hederos, VD AMF Fastigheter
Johanna Holmberg, VD NCM Development