PROJEKTGENOMFÖRANDE OCH UTHYRNING2018-10-19T15:12:59+00:00

Projektgenomförande och uthyrning
– tillsammans

Vi brukar själva säga att vi skapar förutsättningar för att ni ska kunna genomföra förändringar.

NCM ska inspirera, engagera och våga utmana – och våra förslag ska alltid leda till konkret handling. Det är först efter att handgripliga åtgärder genomförts på rätt sätt som verkliga värden kan skapas.

Rent praktiskt kan det handla om allt från genomgipande faktainsamling till att föra dialog med hyresgäster, omförhandla hyror och avtal, evakuera vid ombyggnad, sätta tidplaner och vid behov omplacera medarbetare. I slutänden handlar det om att säkra ordning och reda i alla era projekt – och minska era risker.

Inom NCM finns kompetens från handelskonsult- och hyresvärdsidan, samhällsbyggnad och industri samt förändringsledning. Vi arbetar i team för bästa utveckling och kunskapsdelning. Eftersom vi har roligt tillsammans och får jobba med utmanande uppdrag, hittar vi alltid de bästa externa experterna.

Kartan på vägen är en gemensam målbild som innebär delaktighet och engagemang från alla aktörer. Samarbetet med dig är centralt. Vår roll är att skapa projektets röda tråd, dels genom att leda processerna, dels genom att bistå med gränsöverskridande kunskap. När vi har gjort vårt jobb har ni själva blivit effektivare, så att ni vid framtida förändringar behöver ta mindre hjälp från oss!

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

KONTAKT

VÅRT ERBJUDANDE

PROJEKT FALAN GALLERIAN, FALUN:

Så förvandlades änden av staden till början

Trots en ganska vag profil bedömdes gallerian genom sitt läge ha en stor utvecklingspotential. NCM Development deltog i arbetet med att ta fram ett vinnande koncept. Läs mer här.