PROCESS- OCH VÄRDEOPTIMERING2018-10-19T15:10:45+00:00

Process- och värdeoptimering
– tillsammans

Om insatserna ska få rätt effekt, räcker det inte med att utveckla själva platsen, en viktig del i vårt arbete handlar om ett nära och djupare samarbete där vi ger strategiskt stöd och hjälper till att effektivisera era egna processer.

Ett av många exempel kan vara under konceptutveckling, där vi samtidigt arbetar med att skapa förståelse för denna – hos er organisation – och att ni jobbar på rätt sätt. På så sätt stärker vi er egen genomförandeförmåga.

Det är viktigt att din organisation drar lärdomar – en lärande process är ett värde i sig. Målet med varje steg, som alltid verifieras, är att ge dig väl underbyggda beslut som minskar din risk, kortar din ledtid och säkrar din investering.

NCM har branschledande handels- och fastighetskompetens och erfarenhet av decenniers arbete under omvälvande samhällsförändringar och skiftande spelregler.

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

KONTAKT

VÅRT ERBJUDANDE

PROJEKT SVENSKT FÖRETAG INOM BOSTADSUTVECKLING:

Kommersiell rådgivning/
strategiprojekt

Bostadsutvecklare är bäst på bostäder, men saknar ofta tydliga strategier för hur man hanterar de kommersiella lokalerna så att de blir maximalt attraktiva för hyresgästerna. Där behöver man traditionellt hjälp med metodiken, och det är här NCM kommer in med rådgivning som stärker kundens egna processer. Läs mer här.