PLATSUTVECKLING2018-10-19T15:11:54+00:00

Platsutveckling – tillsammans

Varför fungerar vissa platser bättre än andra? Hur tar man sig an de komplexa utmaningar som idag finns kring samhällets mötesplatser och publika miljöer?

Vår erfarenhet visar att processerna för platsutveckling ofta drivs med fel hänsyn och oklara ambitioner. Många gånger sviktar kompetensen och önsketänkande finns om en perfekt värld utan smärtsamma prioriteringar, som exempelvis kan krävas till följd av nya köpbeteenden. Otydlig kravställning med många parallella agendor leder till godtyckliga lösningar och svaga resultat.

NCM har en lång historia som är en styrka i nuet. Med rötter i att utveckla centrum – och djupgående erfarenhet av att utveckla och förvalta fastigheter inom handel, kontor, restaurang, kultur och bostäder – förstår vi de mekanismer som skapar långsiktigt robusta och hållbara miljöer där folk och verksamheter kan utvecklas och vill vara.

Att skapa platser där människor vill befinna sig är ingen magi, utan en process med tydliga steg. Vi skaffar relevanta fakta genom ett evidensbaserat arbetssätt och genomför undersökningar som syftar till att verkligen förstå platsens förutsättningar och verklighet, till exempel genom intervjuer med de som faktiskt ska vara, äta eller handla på platsen.

Rätt mix av handel och restauranger är en stark motor för livskraft och värdeskapande. Lägg därtill de värden som en optimal sammansättning av idrottsplatser, underhållning och arbetsplatser kan tillföra. När vi tillsammans med dig har lyckats, har våra insatser lett till ökad samhällsnytta som går hand med långsiktig lönsamhet.

HJÄLP DÄR OCH NÄR VI BEHÖVS!

+ Stadsdel
+ Centrum
+ Kvarter
+ Våningsplan

VILL DU VETA MER?

Prata gärna med en av våra experter.

KONTAKT

VÅRT ERBJUDANDE

PROJEKT KVARTERET KOL, VÄSTERÅS:

Liv och rörelse i insomnad stadsdel

NCM Development har tillsammans med fastighetsägaren Aroseken väckt en bortglömd del av Västerås stadskärna till liv. Efter 16 månaders ombyggnadsarbete är det gamla nedlagda Folkets Hus förvandlat till Europas första helt digitala filmstad med en uppsjö av nya publikdragande matställen. Läs mer här.

A Better Place

Vi vet varför torget ekar tomt! En bra plats är så mycket mer än rätt hyresgäst, lokaler i bottenvåningen eller att den är estetiskt tilltalande. Vår erfarenhet visar att processerna för platsutveckling ofta drivs med fel hänsyn och oklara ambitioner. Många gånger sviktar kompetensen och önsketänkande finns om en perfekt värld utan smärtsamma prioriteringar. Otydlig kravställning med många parallella agendor och stuprörstänk leder till godtyckliga lösningar och svaga resultat.

Tillsammans med Strategisk Arkitektur har vi skapat ett koncept och en metod för lyckad platsutveckling.

Ladda ner vår broschyr och läs mer här.