KONTAKT 2017-05-09T22:31:35+00:00

Kontaktpersoner

Johanna Holmberg, VD och partner
+46 (0)70-339 63 12
johanna.holmberg@ncmd.se

Lars Toll, Operativ chef, vVD och Partner
+46 (0)70-559 66 55
lars.toll@ncmd.se

Bernt-Olof Gustavsson, Strategisk rådgivare och partner
+46 (0)70-658 25 70
bernt-olof.gustavsson@ncmd.se

Anders EjnarTenant Representation
+46 (0)70-398 61 60
anders.ejnar@ncmd.se

Susanne MoëllProjektekonomi
+46 (0)70-267 44 45
susanne.moell@ncmd.se

Våra kontor

Stockholm

NCM Development
Sveavägen 55,
113 59 Stockholm
+46 (0)8-545 425 80
info@ncmd.se

Västerås

NCM Development
Kopparbergsvägen 6, Box 585
721 10 Västerås
+46 (0)21-10 83 50
info@ncmd.se

Oslo

NCM Development
Akersgaten 43, inng.Lille Grensen
N-0158 Oslo, Norge
+47 2311 8900
post@ncmd.no

Hitta till oss